Kalite politikası

Toper kalite politikası

Dünyanın 8 anahtar markasından biri olabilmeyi 60 yılı aşan kalite odaklılığımıza borçluyuz. Kurum ve marka kültürümüzün ayrılmaz parçası olarak içselleştirdiğimiz kalite politikamızı en güncel gelişme ve yeniliklere uyumlu olarak yürütüyor ve gerektiğinde güncelliyoruz.

Toper kalite politikası

Uygunluk kurallarımız
 • Yönetim ve üretim süreçlerimizde ulusal ve uluslararası tüm yasal mevzuat ve düzenlemelere daima uyuyoruz
 • Alanımıza ilişkin tüm ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapıyoruz
 • Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli kılmak için en güncel yenilik ve standartlara uyum sağlıyoruz
Müşteri odaklılığımız
 • Alanımızdaki tüm bilimsel ve teknolojik gelişmeleri güncel olarak izleyip müşterilerimizin yararlanmasını sağlıyoruz
 • Tam zamanında ve en yeni standartlara uygun üretim yapıyoruz
 • Mümkün olan en kaliteli ürünleri optimum fiyatla sunuyoruz
 • Servis ve satış sonrası hizmetlerimizi kesintisiz ve sürdürülebilir tutuyor, güncel teknoloji ve ilerlemeleri müşteri hizmetlerimize ekliyoruz.
Ekibimize bakış açımız
 • Ekibimizin iş ortamındaki sağlık ve güvenliğine en yüksek önemi veriyor, bütün ulusal ve uluslararası mevzuata uygun güvenli çalışma ortamı sağlıyoruz
 • Güncel eğitimlerle ekibimizin yetkinliğini geliştiriyoruz
Kalite sistemimiz
 • Kalite yönetimimizi güncel gereklere uygun olarak sürekli geliştiriyor ve iyileştiriyoruz
 • Ekibimizdeki her bireyin kalite politikamızı sahiplenerek uygulamasını sağlıyoruz
 • Varlık ve gelişimimizi sürdürülebilir kılacak kalite programları uyguluyoruz
 • Tavizsiz kalite yönetimimiz sayesinde üstün ürünleri optimum fiyatla sunarak global pazarda yüksek rekabet gücü elde ediyoruz
Çevrecilik anlayışımız
 • Bütün üretim ve tedarik süreçlerinde ulusal ve uluslararası çevre standart ve sınırlamalarına tam uyum sağlıyoruz
AR-GE ve verimlilik odağımız
 • Bütün üretim girdilerimizi çok verimli kullanıyoruz
 • Üretimde ve son üründe en yüksek performansı elde edebilecek en iyi tedarik yönetimini sağlıyoruz
 • Üniversite-sanayi işbirliği sağlayabilecek alanlar açıyor, uygun projelerde işbirliği yapıyoruz
 • AR-GE faaliyetlerine verdiğimiz önemi kurum değerimiz sayıyor ve geliştiriyoruz
 • AR-GE için düzenli kaynak sağlıyor ve kaynaklarımızı geliştiriyoruz